lørdag 5. juni 2010

harstadregatta

Da e vi godt i gang. Skiftende vindforhold. På tur mot rolløya. Ligger i bakre rekker. Men skal ta igjen noe når vi begynner på kryss mot kjøtta.